ερωτώ

και ρωτώ και αρωτώ (AM ἐρωτῶ, -άω Α και επικ. και ιων. τ. εἰρωτάω)
ζητώ από κάποιον πληροφορία ή γνώμη και περιμένω απάντηση, υποβάλλω ερώτηση
νεοελλ.
φρ.
1. «μην τά ρωτάς» — λέγεται για δυσάρεστα γεγονότα ή για κωμικά και περίπλοκα επεισόδια
2. παροιμ. «ρωτώντας πας στην Πόλη» — όποιος ρωτάει μαθαίνει
μσν.
ανακρίνω
αρχ.
1. παρακαλώ, ικετεύω («ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν», ΚΔ)
2. (στη διαλεκτική ως αντίθετο προς τη συλλογιστική απόδειξη) επιδιώκω τη συναγωγή λογικών συμπερασμάτων
3. (ουδ. μτχ.) τὸ ἐρωτώμενον, τὸ ἐρωτηθέν, τὸ ἠρωτημένον
αυτό για το οποίο ζητά κάποιος να πληροφορηθεί, η ερώτηση.
[ΕΤΥΜΟΛ. Ο ενεστ. ερωτάω (< *ερFωτάω) απαντά στην αττική διάλεκτο αντί τού ιων. είρωμαι (βλ. ερέω). Το -τ- της λέξεως αποτελεί παρέκταση, ενώ η προέλευση τού -ω- είναι άγνωστη].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ερωτώ — ερωτώ, ερώτησα βλ. πίν. 60 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • ερωτώ — [эрота] р. спрашивать …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • ἐρωτῶ — ἐρωτάω ask pres imperat mp 2nd sg ἐρωτάω ask pres subj act 1st sg (attic epic ionic) ἐρωτάω ask pres ind act 1st sg (attic epic ionic) ἐρωτάω ask pres subj act 1st sg (attic epic doric ionic) ἐρωτάω ask pres ind act 1st sg (attic epic doric… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρωτῷ — ἐρωτάω ask pres opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ερωταποκρίνομαι — ερωτώ και απαντώ, διαλέγομαι …   Dictionary of Greek

  • προσανερωτώ — άω, Α ερωτώ ή εξετάζω επί πλέον. [ΕΤΥΜΟΛ. < προσ * + ἀνερωτῶ «ερωτώ, εξετάζω, ερευνώ»] …   Dictionary of Greek

  • προτατικός — ή, όν, Α [πρότασις] 1. αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στην πρόταση 2. το αρσ. ως ουσ. ὁ προτατικός α) αυτός που μπορεί να κάνει προτάσεις β) το πρόσωπο τού δράματος που εμφανίζεται μόνο στην αρχή. επίρρ... προτατικῶς Α (συν. σε φράση) «ἐρωτῶ… …   Dictionary of Greek

  • Medieval Greek — Ἑλληνική Ellinikí Spoken in eastern Mediterranean Extinct developed into Modern Greek by 1453 …   Wikipedia

  • Byzantinisches Griechisch — Mittelgriechisch Zeitraum 600–1453 Ehemals gesprochen in Staatsgebiet des Byzantinischen Reichs, südliche Balkanhalbinsel, Süditalien, Kleinasien, Schwarzmeerküste, Ostküste des Mittelmeers und heutiges Ägypten Linguistische Klassifikation Indo… …   Deutsch Wikipedia

  • Mittelgriechisch — Zeitraum 600–1453 Ehemals gesprochen in Staatsgebiet des Byzantinischen Reichs, südliche Balkanhalbinsel, Süditalien, Kleinasien, Schwarzmeerküste, Ostküste des Mittelmeers und heutiges Ägypten Linguistische Klassifikation Indo Europäisch… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.